• »Executive Search konsulter står för den kompetens och erfarenhet samt förstår den komplexitet som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning«

 • ESK(  en förkortning av Sveriges Executive Search konsulter) är en yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med executive search, dvs chefsrekrytering genom riktad sökning och noggrant urval av personer som uppfyller kraven för viss befattning.

 • 14
  april 2016

  Energi och engagemang på ESKs årsmöte!

  Nu lägger föreningen in en växel för att växa sig starkare, som Sveriges enda yrkesförening för individer verksamma inom Executive Search!

 • 15
  oktober 2015

  Stort engagemang på ESKs årsmöte!

  Den 14 april 2015 var det dags för årsmöte. I år hade styrelsen valt det vackra Tändstickspalatset på Västra Kungsträdgårdsgatan i Stockholm som plats. Uppslutningen var mycket god, totalt 34 personer var närvarande på själva årsmötet. Merparten av de närvarande stannade dessutom kvar för en gemensam middag efteråt. ESK genomgår nu bl.a. en generationsväxling, vilket […]

Tidigare artiklar

 • År 2014

  Efter ett 2013 som präglats av många aktiviteter inom ESK, där vårt 25-årsjubileum var höjdpunkten, tar vi ny sats för att göra 2014 ännu bättre. Frågan är om vi får hjälp av vår omvärld eller om vi får lita till vår egen prestation enbart?

  Vi vet allt för väl att vi numera lever i en konstant föränderlig värld. Sedan år 2008 har vår bransch påverkats tydligt av de globala svängningarna. Hur blir det för det nya och helt oförstörda år 2014? Signalerna från vår omvärld är försiktigt optimistiska kan vi nog sluta oss till. I Tyskland steg IFO-indexet, vilket tar temperaturen på näringslivsklimatet i Tyskland, för tredje månaden i rad och december månad var det högsta på 1,5 år. I Sverige har det precis genomförts en räntesänkning av Riksbanken, vilket var väntat och torde innebära positiv inverkan på den inhemska konsumtionen. Å andra sidan ger Inköpschefsindex blandade signaler från utvecklingen inom Eurozonen och från Kina.

  På vår egen mikronivå när jag en förhoppning om att våra uppdragsgivare blir ännu mer kritiska när de väljer samarbetspartner för sina viktiga rekryteringar. Att de stannar upp och reflekterar över vad en ESK-auktoriserad konsult erbjuder i mervärde avseende kvalitativt arbete.

  Bästa hälsningar

  Bo Bengtsson
  Ordförande i ESK