top of page
Business Presentation
ESK-logo.png
Sveriges Executive Search Konsulter
Executive search

Om ESK

ESK - Sveriges Executive Search Konsulter är en yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med Executive Search. ESK ämnar att skapa trygghet på marknaden, för kunder och för kandidater.

Syftet med ESK

Syftet med föreningen är att värna om etiken och kompetensen inom chefsrekrytering samt att stötta våra medlemmar i kompetensutveckling.

Executive search

Vi definierar Executive Search  som den process med rådgivning och välriktad aktiv kandidatsökning, vilken används vid chefsrekrytering.

Värdet i att vara ESK-konsult

Som ESK-konsult får du en kvalitetsstämpel som ger mervärde och trygghet för dig som konsult, såväl som för kunder och kandidater.

Att använda en ESK-konsult

Hos ESK hittar du konsulter med gedigen och säkerställd erfarenhet av chefsrekrytering.

 

Alla medlemmar har genomgått en särskild prövning med intervjuer och referenstagning samt genomgått en etikutbildning.

En ESK konsult har därför kompetensen att driva en Executive Search-process som inkluderar alla krav som ställs på hög kvalitet, etik och kompetens genom hela processen.

ESK drivs av att bidra till det goda ledarskapet. Därför ställer vi också tuffa krav på våra ESK-medlemmar och granskar att föreningens normer om god yrkesetik alltid efterlevs. Auktorisationen gäller på individnivå.

Om du vill hjälpa till att utveckla yrkesområdet Executive Search samtidigt som du skapar trygghet på marknaden för både kunder och kandidater - ansök redan nu om att bli auktoriserad ESK-konsult!

bottom of page